Vi arbetar för att bevara och utveckla rasen i Skandinavien.
Vår Skandinaviska rasklubb garanterar hård kontroll på både renrasighet och sundhet. 
SOEBK är således ingen fristående stamboksförande rasklubb utan arbetar under rasens stambok i moderklubben UKC. 
(United Kennel Club) SOEBK arbetar bland annat med certifieringar av hundar och uppfödare för rasens bevarande och utvecklande.
Vårt mål är att informera och öka kunskapen om vår ovanliga ras, och att via vår certifiering befästa Orginalet, den ursprungliga linjen,
som i renrasiga led går tillbaka till David Leavitts avelsprogram. 

Välkommen till SOEBK-Skandinaviska Olde English Bulldogge Klubben!

The Original 

Olde English Bulldogge

En renrasig OEB härstammar i obrutet led ifrån David Leavitts ursprungsprogram och registreras uteslutande i den officiella rasklubben, United Kennel Club (UKC). Det är alltså endast hundar registrerade i UKC som är renrasiga Olde English Bulldogge. För att förtydliga vilka hundar som tillhör urspungshundarn så kallas ibland dessa hundar för Original Olde English Bulldogge.

UKC har godkänt stamböckerna från Olde English Bulldogge Kennel Club (OEBKC) och Leavitt Bulldog Association (LBA - Leavitt Bulldog), vilket innebär att  hundar som är registrerade i dessa stamböcker även kan registreras i UKC.
(Vissa avvikelser för hundar registrerade i LBA kan förekomma.)

För att vara en äkta Olde English Bulldogge så ska hunden härstamma i raka linjer ifrån David Leavitts ursprungshundar.
Det innebär att det inte får finnas några inkorsningar av andra hundar i linjerna. Stamtavlorna är intakta.
Hundarna får inte i något skede ha avlats utanför stamboken.

Det är egentligen ganska enkelt så. Ganska självklart när man tänker på det, eller hur?
Ändå är den riktiga Olde English Bulldoggen extremt ovanligt, trots att många tror sig känna en.

Läs mer
här