Svenska Olde English Bulldogge Klubben (SOEBK) är den officiella rasklubben i Sverige och vi arbetar under Svenska Hundklubben (SHK).
Det finns i dagsläget ca 85 renrasiga individer av Olde English Bulldogge i Sverige och vårt arbete i rasklubben för dessa indivder bygger på stor ansvarskänsla och ett stort engagemang för att lägga grunden för en stabil och trygg avel i landet.

En renrasig Olde English Bulldogge härstammar i obrutet led ifrån David Leavitts ursprungsprogram och registreras
i den officiella stamboken i United Kennel Club (UKC). 

En renrasig Olde English Bulldogge får inte i något skede ha avlats utanför stamboken. Stamtavlorna är intakta och härstamma i raka linjer ifrån David Leavitts ursprungshundar. UKC har godkänt stamböckerna från Olde English Bulldogge Kennel Club (OEBKC) och Leavitt Bulldog Association (LBA - Leavitt Bulldog), vilket innebär att  hundar som är registrerade i dessa stamböcker även kan registreras i UKC. Alla våra avelshundar genomgår en DNA-analys via UKC, som kontrollerar renrasigheten. 

I Januari 2019 blev vi den officiella rasklubben i Sverige och arbetar sedan dess även under Svenska Hundklubben (SHK) då Olde English Bulldogge togs upp som en erkänd ras i Sverige.
Genom SHK kan rasen hävda sig natinellt och internationellt inom utställning, träning, tävling och meritering i SHK´s regi.

SHK har 2020 ingått ett internationellt samarbete med International Kennel Union (IKU) som gör att vi kommer att kunna utveckla vårt egna internationella samarbete för rasen ytterligare.
Vårt gemensamma mål är att visa upp, informera och öka kunskapen om vår ovanliga ras, och att via vår rasklubb befästa Orginalet, den ursprungliga och intakta linjen som i raka led går tillbaka till rasens skapande. 


 

Välkommen till SOEBK!

I samarbete med

Månadens Hund - Januari

VÅRDHUNDSTEAM - Vårdhundskolan

Ett stort G R A T T I S till Sveriges första Olde English Bulldogge som ingår i ett vårdhundsteam!
Angelica Håkansson har nu tillsammans med Crowned´s Ingvald aka "Bosse"  klarat sin utbildning och blivit ett certifierat Vårdhundsteam. 

Vad är en vårdhund?
En vårdhund är en särskilt tränad hund som arbetar i team med en specialutbildad vårdhundsförare. Höga krav ställs på hundarna. 
De lämplighetstestas och tränas därefter i minst ett år.

Lämplighetstest
För att hunden ska vara behörig att gå utbildningen ska den ha godkänt resultat på lämplighetstest för vårdhund. Vid testet ser bedömarna främst på samspelet mellan förare och hund och på hundens reaktioner i olika situationer. Alla hundraser och blandraser kan göra lämplighetstest. För att passa för jobbet som vårdhund ska hunden vara social, nyfiken och trygg även i främmande miljöer, ha lätt för att samarbeta och skapa god kontakt även med helt främmande människor. Hunden bör vara mellan ett och fyra år när den påbörjar utbildningen som vårdhund.

Hund på recept ger mänskligare vård -  Idén är enkel
Äldre mår märkbart bättre i sällskap av en vårdhund. Den som mår bättre behöver mindre läkemedel. Idag används mycket mediciner i vården av äldre med demens. Medicinerna kan ge biverkningar och sjukvårdspersonalen upplever ofta att de behandlingsmetoder som finns inte räcker till. Stunder med vårdhund har minskat behovet av läkemedel mot oro och värk. Många patienter beskriver att de mår bättre och lider mindre av sina besvär. Hundens närvaro ger spontan glädje och stimulerar utveckling. Med hjälp av lek med hunden kan patienten själv komma på hur hon kan klara av en uppgift på ett nytt sätt, trots en funktionsnedsättning. I lek med hunden flyttas fokus från oförmåga till förmåga. Vårdhundar minskar behovet av läkemedel Metoden används ännu mest i vården av äldre. Framgångarna är många och tydliga inte minst i vården av personer med demens. Men vårdhundar finns även inom rehabilitering efter stroke, i träning för barn med autism och på hospice. Personer som varit svåra att nå med traditionella vårdmetoder vill plötsligt delta och kommunicera. Många mår bättre och fungerar bättre med hjälp av vårdhundar. Livslusten återvänder.
Läs mer om denna utbildning på http://www.vardhundskolan.se/

Vi ser ram emot att få följa Angelicas och Bosses viktiga arbete!

Medlemsförmåner 2021

Medlemmar i SOEBK får 15 % på hela sortimentet hos Hundbutiken.com


Hundbutiken.com  är en hundsalong som även driven en utsökt webshop och fysisk butik med sådant som vi älskar.  Det vill säga... Naturliga och rena produkter!
Här finner Ni massor av bra val till Era hundar,  allt ifrån läckra hundtillbehör till nyttigt godis!

"Tassa" på att fynda!


www. hundbutiken.se

NYHETER

SHK´s tidsskrift "Våra hundar"

Gå ut och läs SHK´s tidsskrift "Våra Hundar!
Där finns ett fint reportage om vår ras!
Till "Våra Hundar"

Januari 2019
Vi kan med glädje meddela att Olde English Bulldogge numera är en erkänd ras av SHK!


SOEBK står som den officiella rasklubben i Sverige!
Nu pågår vårt arbete för att lägga upp vårt gemensamma arbete för rasen inom SHK.
Detta erkännande innebär ett stort steg framåt för rasen. Vi kommer löpande att uppdatera hur arbetet framskrider.

Föreningen Svenska Hundklubben grundades under namnet Svenska Sällskapshundklubben (SSHK) den 14 december år 1912.
Klubben ändrade namn 1984 till Svenska Hundklubben (SHK).  1925 startade SHK stambokföring. 
1933 fanns över 100 kennlar i kennelregistret. Utställningsverksamheten har varit livlig sedan 1930 talet, med utställningar alltifrån Malmö till Boden. Internationell tillhörighet har funnits sedan 1936, då SSHK anslöt sig till Union Canine Internationale (UCI). SHK är en av två kennelregister i Sverige för registrering av rasrena hundar. 
Inom SHK finns möjlighet för utställning, tävling och meritering både nationellt och internationellt.

Vill Ni veta mer om SHK - Besök deras hemsida
här