Orginalet vs Alternativet

Namnet Olde English Bulldogge har tyvärr blivit ett samlingsnamn för diverse bulldogmixar.
Detta skapar en stor förvirring och en felaktig bild av rasen.

Vi ska här förklara skillnaden.

För att vara en äkta Olde English Bulldogge så ska hunden härstamma i raka linjer ifrån David Leavitts ursprungshundar. Det innebär att det inte får finnas några inkorsningar av andra hundar i linjerna. Stamtavlorna är intakta. Hundarna får inte i något skede ha avlats utanför stamboken. Det är egentligen ganska enkelt så. Ganska självklart när man tänker på det.
Ändå är den riktiga Olde English Bulldoggen extremt ovanligt, trots att många tror sig känna en.

Vi säger inte att dessa hundarna är dåliga hundar, vi säger att de inte är Olde English Bulldoggar. 
Vi säger att de rättmätigt bör gå under namnet Alternativa Bulldoggar.


United Kennel Club (UKC) är moderklubben för rasen och har godtagit de tre stamböckerna OEBKC, OBCE och LBA som de enda underklubbarna då de är ensamma om att registrera OEB ifrån ursprungslinjerna.
De tre stamböckerna arbetar dock lite olika.
UKC är huvudorganisationen som bär ansvaret för rasen. Eftersom UKC  även accepterat LBA som en godkänd stambok så kan de flesta av Leavitt Bulldog hundarna även registreras  i UKC. 
Läs mer om skillnaden mellan Olde English Bulldogge och Leavitt Bulldog här.

Om bulldogen inte är registrerad i UKC eller i någon av de tre underklubbarna så är det en
"Alternativ Bulldog".
Dessa hundar marknadsförs dock gärna som Olde English Bulldogge trots att de avlas utan kontroll utanför stamboken, vilket skapar stor förvirring. 

Kort sagt. Hundar som inte är registrerade i UKC (eller dess underklubbar OEBKC, OBCE eller LBA), är inte renrasiga OEB,
trots att man får en "stamtavla".

Hur fungerar då aveln för Alternativa Bulldogar och hur kan dom använda sig av namnet Olde English Bulldogge?
En Alternativ Bulldog registreras i olika klubbar runt om i världen.
Exempel på några sådana klubbar är EKC, NKC, IOEBA, ARF, mfl
Dessa klubbarna tillåter att man registrerar in inkorsning av olika kombinationer av raser och det gör att det frekvent återfinns Engelsk Bulldog, Pittbull, Amerikansk Bulldog etc i olika kombinationer och sen kan de registreras in i dessa register som en Olde English Bulldogge och man får ut en stamtavla. 
Dessa klubbarna är inte slutna rasklubbar med stängda stamböcker, utan de bokför hundar via register men hundarna kan komma ifrån flera olika raser, eller avlas i en homogen alternativ kombination och ändå skrivas som Olde English Bulldogge.
Dessa klubbar är kort och gott namnregister som inte säger något om hundarnas sundhet, renrasighet eller inkorsningsgrad.  Det gör även att dessa hundar skiftar  mycket i storlek, utseende, beteende och sundhet.  Det finns klubbar för Alternativa Bulldogar som arbetar kontrollerat genom att ställa höga krav på hälsan hos registrerade och avelsgodkända hundar. Du som nu funnit denna sidan har nu även funnit de intakta ursprungslinjerna och den äkta Olde Enlish Bulldoggen!

Alternative OEB
Alternative OEB
Olde English Bulldogge
Olde English Bulldogge