Omplacering av hund

Detta är ett wordformulär som du som behöver omplacera din hund behöver fylla i, så att vi på S.O.E.B.K. kan undersöka om det finns en familj som passar just din hund.

Förfrågan mejlas tillsammans med bilder på hunden till S.O.E.B.K. på info@soebk.se.

Vi kan på inget sätt agera uppfödare eller ge dess garantier, vi kan endast samla så bra information som möjligt och se vilka som kan lämpa sig för att sedan föra kontakten vidare. Det kommer alltid vara upp till familjen eller uppfödaren att besluta vilken familj den vill placera sin hund hos.

De flesta uppfödare vill att man pratar med dem först så de kan nå ut till sitt kontaktnät, eller ta hand om hunden själv. Men i vissa fall så blir det svårt när det är tex en internationell uppfödare, vi kräver dock att man alltid kollar med sin uppfödare först innan man kontaktar oss, samt att uppföraden är med på att SOEBK ger en hjälpande hand.