STYRELSEN

Mika Briheim Hildén
Ordförande


Uppfödare av Original Olde English Bulldogge.

Ansvarig i Avelskommitteén

avel.soebk@gmail.com
Jonna Persson
Ledamot

Ägare av Original Olde English Bulldogge.

Sanne Trulsson
Ledamot


Ägare av Original Olde English Bulldogge.

 

Miriam Nepper Ekdahl
Suppleant

Ägare av Original Olde English Bulldogge.
Erfarenhet av föreningsarbete.

Therese Johnsson
Sekreterare


Ägare av Olde English Bulldogge
Tidigare styrelsemedlem i rasklubben för Cane Corso.
Utbildad Instruktör i allmänlydnad.

Lina Riddarström Åkerlund
Kassör


Ägare av Original Olde English Bulldogge. 
Erfarenhet av föreningsarbete.

Håkan Axelsson
Suppleant


Ägare av Original Olde English Bulldogge.
Erfarenhet av föreningsarbete.

Vill du komma i kontakt
med våra KOmmittee´r?

Vill du arbeta med oss?

Vi söker fler engagerade människor som på olika vis vill arbeta med rasen och SOEBK.
Anmäl ditt intresse här och märk ditt mejl med "Rasklubbsarbete".
Varmt välkomna!

Avelskommittee´n

Till oss i Avelskommitteén vänder Ni Er med frågor gällande rasen och aveln. Vi hjälper till i hela avelsprocessen och ser till att Ni får den hjälp och stöd Ni behöver gällande avelsfrågor. Avelskommitten arbetar nära Rasutvecklingsgruppen.
Kontakta oss

Rasutvecklingsgruppen

Rasutvecklingsgruppen arbetar bland annat med att ta fram RAS - Rasspecifika avelsstrategier, och BPH - Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund.
Kontakta oss
 

EVENTGRUPP

Vi i Eventgruppen är dom som ser till att vi ses under lite extra trevliga former!
Vi anordnar bland annat hundpromenader och ser till att rasen syns på mässor och andra tillställningar!
Kontakta oss