Vår huvudsakliga verksamhet
 

* Certifiering av uppfödare - För att säkerställa att det är genuina uppfödare av vår genuina ras

* Avelsgodkännande för tikar och hanar - För att utveckla avelsarbetet

* Vägledning i avelsarbete för uppfödare - För att dela vår kunskap och vårt engagemang

* Rasinformation och vägledning för köpare - För ett säkert och väl beslutat köp

* Aktivt arbeta för att informera och visa rasen i olika sammanhang och event - För att visa rasens mångsidighet och förmågor

* Aktivt arbeta för att öka kunskap och medvetande om rasen - För att fler ska få ta del av vår ras

* Aktivt arbeta för bevarandet och utvecklandet för rasen i Skandinavien - För att rasens utveckling ska gå framåt

* Arrangera Event och Utställningar för rasen - För att utvärdera rasen på hemmaplan och för att öppna möjlighetan att möta och ta del av rasen