HISTORIA - OLDE ENGLISH BULLDOGGE

Rasens historia och mål - Årtal
-1971 David Leavitt startar sitt avelsarbete och sin stambok för Olde English Bulldogge.
-1985 Tre skilda linjer av den nya rasen är skapade och Olde English Bulldogge Association (OEBA) grundades.
 -2001 Grundades OEBKC av Tim Kelly, Karen Campetti, Louis Colon, Ray Schneider .
-2005 David Leavitt utsåg OEBKC till den officiella klubben för Olde English Bulldogge.
-Dec. 7, 2005 David Leavitt avgår ifrån OEBKC. Samtidigt grundades Leavitt  Bulldog Association (LBA) och David bytte rasens namn till Leavitt Bulldog.
-12 April, 2013.  United Kennel Club (UKC) välkomnar Olde English Bulldogge som en erkänd ras med start 1 Januari 2014. David Leavitt ville dock inte lämna over sin stambok till UKC utan fortsätter arbeta i LBA.
 OEBKC, LBA och OBCE är idag godkända som underklubbar av UKC och hundar ifrån dessa stamböcker får registreras i UKC. 

HISTORIA
Bulldoggarna skapades för den dåtida engelska sporten "Bullbiting" som praktiserades från cirka 1100 fram till 1835.
I mitten av 1800-talet förbjöds sporten, och den atletiska typen av bulldoggen började snabbt att försvinna.
Bulldoggen tappade sitt atletiska värde och den avlades med selektiv avel endast baserat på utseende. Därmed äventyrades allvarligt hundarnas hälsa hos denna en gång så viga, atletiska och starka ras.

År 1971 startades ett projekt av Mr David Leavitt med målet att återskapa den ursprungliga bulldoggen.
Genom att använda en linjeavel som utvecklats av Dr Fechimer av Ohio State kunde man på ganska kort tid få fram en renrasig hund.

Målet med projektet var att återföra bulldoggen till det utseendet som den hade under "Regency-tiden".  
Man ville åter se en bulldog som var fysiskt stark och sund och hela rasen skapades med sundheten som utgångspunkt.
Mr David Leavitt gav rasen namnet Olde Engelska Bulldogge (OEB) för att tydligt skilja rasen från den moderna Engelska Bulldoggen.

Dagens Olde English Bulldog matchar utseendet av bulldoggarna som fanns under 1800-talets början. De är först och främst utmärkta följeslagare, samtidigt besitter de enhet, temperament och smidighet att prestera inom många arbetsområden. Det primära målet har från starten varit att återuppliva en frisk hund med lång livslängd och ett sunt och aktivt liv. 

Olde English Bulldogge erkändes internationellt av United Kennel Club 1 januari 2014.

OLde English Bulldogge i Sverige

De första 2 individerna importerades ifrån Tyskland 2013. Dessa två hundar var då de enda i Sverige som tillhörde den slutna stamboken som vid den tidpunkten sköttes av CDHPR.
1 Januari 2014 erkändes rasen av UKC som då tog över stamboken och registreringen.
Det finns tusentals hundar som kallar sig Olde English Bulldogge (Skrivs i diverse olika stavningar) Dessa har dock avlats utanför stamboken och utan någon kontroll på renrasighet eller sundhet. Det är klart väldigt besvärligt för oss som bedriver en liten men väldigt kontrollerad renrasig avel.
Det finns idag ca 90 stycken renrasiga individer i Sverige.
För att skapa en avelsbas i Sverige så har man importerat hundar ifrån Tyskland, Holland, Danmark, Frankrike och USA. Av 7 importerade och tilltänkta avels hundar så har 2 selekterats bort då dem bedömts som Ej gynnsamma för avel.
Vi har nu en liten men bra grund med spridda blodslinjer som gör att vi har en avelsbas som till viss del är självbärande, även om vi hela tiden jobbar för att få in nya och starka blodslinjer och behöver ännu fler förgreningar.
Det finns i dagsläget endast en godkänd uppfödare. Det finns en till som börjat lägga grund för en avel genom att importera hundar till framtida avelsarbete.
Det har sedan 2015 totalt fötts 11 stycken kullar och av dessa har vi fått en ny population om ca 90 levande individer.
Det finns ett nära och väl fungerande samarbete med andra uppfödare i Europa. Rasklubben SOEBK har idag 4 avelsgodkända hanhundar ifrån skilda linjer och vi har fler på väg in som visat intresse för att genomgå en avelsutvärdering.
Vi beräknar att ha ett 10 tal avelsgodkända tikar inom något år.
Svenska Olde English Bulldogge Klubben är ingen fristående stamboksförande rasklubb utan klubben arbetar under rasens officiella stambok i moderklubben United Kennel Club (UKC).  Det betyder att de hundar vi arbetar med är uteslutande godkända av UKC.
Hösten 2018 prövade vi rasen för ett erkännande i Svenska Hund Klubben och i Januari 2019 ingicks avtal om samarbete mellan SOEBK och SHK.
Rasklubbens syfte är att i samarbete med SHK arbeta aktivt med registrering av hundar, Hälsocertifiering av avelshundar, hälsoutvärdering av den svenska populationen, ansluta och certifiera uppfödare för att upprätthålla en sund och kontrollerad avel och för att föra en långsiktig avelsutvärdering och rasutveckling.
SOEBK anordnar flera event varje år och vi kommer att synas i många olika sammanhang för att informera och upplysa om vår fantastiska Olde English Bulldogge, vår rasklubb i samarbete med SHK.