Registrera din Olde English Bulldogge

Svenska Olde English Bulldogge Klubben registrerar endast hundar ifrån urspringslinjerna som är dokumenterat renrasiga.
Det finns endast ett fåtal av dessa hundarna i världen och man gjorde 2015 en bedömning om att det fanns ca 250 stycken renrasiga individer i Europa.
Vi vet att det i skrivande stund finns ca 90 st individer i Sverige. 

En registrering i SOEBK är en garanti för att det är en renrasig OEB vars föräldrar ingår i ett hårt kontrollerat avelsarbete och internationellt sammarbete.
För att främja arbetet med de rena och kontrollerade linjerna så har SOEBK lagt upp tydliga regler och krav för registrering.
Hundarnas registrering går via SOEBK som sedan får sin registrering via SHK.
 

Registreringskrav

Hunden ska ha sin registrering/stamtavla utfärdat ifrån United Kennel Club (UKC). 
Hundar med stamtavla ifrån Leavitt Bulldog Association (LBA), Olde Bulldogge Club Europe (OBCE) eller Olde English Bulldogge Kennel Club (OEBKC) ska därmed först få sin registrering godkänd av UKC innan en registrering och certifiering kan ske i SOEBK.

SOEBK certifierar OEB för att styrka renrasigheten och kontrollen av din hund, samt utfärdar avelsgodkännande och uppfödargodkännande.
SOEBK handhar den första utvärderingen och efter en första kontroll skickas uppgifterna till SHK som utför den slutgiltiga registreringen.
Genom att ha sin hund certifierad hos SHK visar du att du och din hund följer de hårda krav och riktlinjer som vi gemensamt satt för rasen och uppfödarna. 
Detta är ett sätt att samla in information och föra ett register som sen ska ligga till grunden för ett vidare  utvecklande av avelsarbetet.
UKC är moderklubben för de renrasiga hundarna, och hundens registreringsbevis i UKC ligger som grund för att få certifiera sin hund i SOEBK/SHK.

Varför inte bara ha sin UKC-registrering?
UKC för hårda krav på renrasigheten men dem har inte lika hårt kontrollerade avelsrestriktioner. Detta anser vi är något som bör finnas, och med en så sund och stark ras så vill vi kunna säkerställa ett fortsatt sund och hälsosamt avelsarbete.
Det har tidigare inte heller  funnits en rasklubb som för rasens talan i Sverige och det fanns inte heller tydliga regler för hur uppfödare ska arbeta.
Genom att ansluta din hund till SOEBK/SHK så ger du rasen en möjlighet att utvärderas och prövas och du som är certifierad uppfödare visar att du följer våra hårda krav för avelsgodkännande och att ditt sätt att avla är kontrollerat och reglerat.

Du får helt enkelt en kvalitets stämpel på din hund och ditt arbete, och en organisation som du kan finna stöd och vägledning i.

Original Olde English Bulldogge (UKC)
/  
Leavitt Bulldog
(LBA)

Vad är skillnaden på
Original Olde English Bulldogge och Leavitt Bulldog?

UKC är moderklubben och har godtagit de tre stamböckerna OEBKC (som tidigare varit moderklubben för renrasiga Olde English Bulldogge), Olde Bulldogge Club Europe (OBCE) och sidoklubben LBA, som de enda godkända underklubbarna. 
Dessa tre klubbar registrerar OEB ifrån ursprungslinjerna.
De båda stamböckerna arbetar dock lite olika.
UKC är huvudorganisationen som bär ansvaret för rasen. Eftersom UKC även accepterat LBA som en godkänd stambok så kan de flesta av de hundarna registreras även i UKC. 

LBA har ett Outcross-program vilket gör att dom i vissa fall kan godkänna Alternative OEB, Engelsk Bulldog, Amerikansk Bulldog osv för att förstärka avelsbasen i det fall man anser att de kan tillföra rasen något positivt i utvecklingen. Dessa hundar registreras i LBA och anges då som som OC0-3 i LBA, vilket visar i vilken generation efter en OutCross hunden är.

Ingen OC kan registreras i UKC och därmed inte heller certifieras i SOEBK.
I ett sådant OC-led klassas hundarna som renrasiga Leavitt Bulldogs först i 4 generation och det är först då som dom kan upptas i UKC och därmed även i SOEBK. 
 

 • Registrera din renrasiga OEB hos SOEBK.
  Stödj möjligheten för oss att arbeta för utvecklandet och bevarandet av rasen i Sverige.
  En Certifiering i SOEBK är en kvalitetsstämpel och ett bevis på hundens renrasighet.

  Efter inskickad ansökan återkopplar vi via mejl med vidare information. Kostnad för certifieringen är 400 kr / hund.


 • Tydlig bild på hundens stamtavla. Minst 3 generationer ska synas
  (max 50 MB)
 • Tydlig bild på hundens Registrerings Certifikat - UKC
  (Första sidan på stamtavlan)
  (max 50 MB)
 • (max 50 MB)