Godkänd uppfödare

För att få ansluta sig som uppfödare hos SOEBK krävs att minst en tik eller hane är registrerad och avelsgodkänd i SOEBK/SHK. 
Våra regler utgår ifrån SHK´s regelverk och är till för att skapa en stabil avel och en trygg uppväxt för dina valpar. 

Du ansöker om att få registrera dig som kennel via SHK och när du erhållit din ett godkänt kennelnamn och ett registreringnummer för din kennel, så kan du ansöka om att få ansluta dig till SOEBK. 
Din registrering är ett bevis för att du arbetar med en kontrollerad och seriös avel under våra organisationer.
Regler och ansökan finner Ni via länken nedan.
 
SHK - Ansök om att få registrera kennel namn
 

När du fått ditt kennelnamn godkänt så är du välkommen att söka medlemskap som uppfödare i SOEBK.
Du ska ha minst en avelsgodkänd hund för att få stå som ansluten uppfödare i SOEBK.
Din ansökan kommer att tas upp för beslut i vår Avelskommitte. Beräknad handläggninstid är 2-4 veckor.

Som registrerad kennel i SOEBK betalar du en årsavgift på 350 kr och du kommer läggas till i listan över godkända uppfödare med kontaktuppgifter och länk till eventuell hemsida.
Du får annonsera ut dina valpkullar på vår hemsida och vi delar infromation om dig på våra sociala medier om du önskar.
Du får tillgång till inloggning till vår uppfödarsida med specialerbjudanden från våra samarbetspartners.

Ansökan görs via formuläret nedan.

Ansök om Uppfödargodkännande i SOEBK


  • Här anger du ditt medlemsnummer. I det fall du ännu inte är medlem så lämna detta fältet tomt så kompletterar vi din ansökan med ett medlemskap.
  • För att kunna registreras som en av SOEBK ansluten uppfödare så måste du ha minst en avelsgodkänd hund. Ange hundens registreringsnummer i SHK här.
  • Jag försäkrar härmed med mitt medgivande att jag läst, förstått och följer de regler och riktlinjer som SHK och SOEBK angett för avel och hundhållning i enlighet med gällande stadgar.
  • Eventuellt meddelande till oss

Som grund för att ansluta dig som uppfödare i SOEBK så ska du

- ha ett registrerat kennelnamn i SHK
- ha minst en avelsgodkänd hund i SOEBK


Våra uppfödare är förpliktigade 

- att följa SHK´s avelsregler  - vilka ni finner här. 
- att följa SOEBK´s regler och riktlinjer för avel vilka ni finner nedan.
- att inneha ett aktivt medlemskap för din kennel.


Våra avelsregler och riktlinjer

-  att till avel endast använda hundar av samma ras vilka är registrerade i SOEBK/SHK.

-  Samtliga valpar i en kull ska registreras i SOEBK/SHK vid samma tillfälle.

-  att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder och som har ett gott och för rasen typiskt temperament. Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel.
- att inte para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra, eller utföra en kombination med en högre inavelsgrad än 6,25 %

-att till avel endast använda hund som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt. Används artificiell insemination (AI) ska respektive ansvarig veterinär intyga att hanhunden och tiken inte bedöms ha nedsatt könsdrift eller oförmåga till normal parning. AI ska alltid utföras av legitimerad veterinär och får endast utföras på hundar som bevisligen har parat tidigare.
Dispens kan erhållas då avel är planerad med partner från andra länder. 
Uppfödaren ska då meddela SOEBK detta innan parning sker och får då en skriftlig dispens.
att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende. Tik får paras tidigast vid arton (18) månaders ålder.

- att inte transportera dräktig tik eller valp i strid mot gällande föreskrifter utfärdade av Jordbruksverket.

- att se till att valpar före försäljning har en miljö som gynnar den fysiska och mentala utvecklingen. De ska också få en god socialisering med såväl människa som hund. Att inte skilja valp från moder, annat än tillfälligt, före valpen uppnått åtta (8) veckors ålder. Valpar ska levereras tidigast vid åtta (8) veckors ålder samt vara ID-märkta och veterinärbesiktigade.

- att vid försäljning eller annan överlåtelse av hund alltid upprätta och följa avtal med innehåll fastställt av SHK/SOEBK samt att till avtalet bifoga registreringsbevis och veterinärbesiktningsintyg som inte får vara äldre än sju (7) dagar vid leveransdagen.

-att för hund som överlåts som fodervärdshund upprätta och följa avtal med innehåll fastställt av SHK/SOEBK.

-att som kennel/uppfödare aldrig hålla fler än tio (10) hundar hos fodervärd. Med fodervärd jämställs person som köpt eller på annat sätt förvärvat en hund med förbehåll från säljaren att använda hundar i avel, prov, tävling eller utställning.

-att alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar och sin uppfödningsverksamhet.